lichtspectrum

SVE

platform Spectrometrie voor edelsteenkundigen

 

.

Edelsteenkundigen worden meer en meer geconfronteerd met synthetisch, behandelde en imitatie materiaal. In edelsteenlaboratoria worden steeds minder natuurlijke stenen voor onderzoek aangeboden. Er kan niet langer worden gewerkt met alleen standaard gemmologische apparatuur. Voor een juiste diagnose is vaker moderne apparatuur noodzakelijk. Een landelijk werkgroepje van edelsteenkundigen vormt een platform om kennis over spectrometrie en afbeeldingen van spectra uit te wisselen.

Er bestaan vele soorten spectrometers. Vooralsnog wordt op deze site volstaan met het weergeven van uv-vis-nir en raman systemen. Enerzijds omdat een aantal edelsteenkundigen al dit soort spectrometers bezit. Anderzijds om de spectra goed te kunnen vergelijken met die uit buitenlandse publicaties zoals G&G, Gem-A, DGG.

Het platform bestaat uit gevorderde edelsteenkundigen van de Nederlandse verenigingen Gemmologisch Gilde, Gemma en Geode. Ook zij, buiten deze gemgroep, die een relevante bijdrage willen leveren worden van harte uitgenodigd. De spectra van leden van het platform worden opgenomen in deze website. De spectra worden zoveel mogelijk voorzien van analytische bevindingen; zoals daar zijn:

1.Spectrum / datum gemaakt door:  bijvoorbeeld k.hoving / 1-12-2018
2.Spectrometer / model / instellingen:  bv.ava / 2048 /
3.Soort belichting / lamp / instellingen:  bv.halogeen/ polychroom / 9watt
4.Edelsteen / kleur / steen-info (mogelijke herkomst):  bv. cz / roze / fabriekX
5.Bevindingen:  bv.profiel / pieken-banden / golflengtenummers en/of
toeschrijving aan een overgangsmetaal / chromofoor
6.Verifiëring:  bv.literatuur / aanvullende edelsteeneigenschappen

spec cz roze

Voorbeeld van een uv-vis-nir spectrum van roze cubic zirkonia, gemaakt met een ava-spec 2048. Klik voor een vergroting en de bevindingen.

 

 


       

.

1.Introduktie

2.vis-nir

3.ultra violet

4.PL Photo Luminescentie

5.Fluorescentie

6.Raman

7.Kleurmeting

downloads

contact
 
 ava2048 uls
 

 

 

 

 

gl gem spec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exa spec scherm