Het NGL biedt u een aantal praktische opleidingen aan:

*Introductie edelstenen
In een drietal dagdelen/avonden leert u de bekendste edelstenen kennen. U beoordeelt met behulp van edelsteenkundige apparatuur enkele edelstenen. U maakt kennis met eigenschappen als lichtbreking, warmtegeleiding en soortelijk gewicht. U ontvangt een brochure met informatie. De introductie kost 150,- euro.

*Basis-opleiding edelsteenkunde, mbo-niveau
Na de introductie kunt de basis-opleiding edelsteenkunde volgen. Deze opleiding duurt 10 dagdelen/avonden, waarin zowel theorie wordt behandeld als de praktijk wordt beoefend. De opleiding wordt afgesloten met een toets. De inleiding kost 500,- euro.

*Vak-opleiding edelsteenkunde, hbo-niveau
Na de basis-opleiding edelsteenkunde kunt u de vak-opleiding volgen. Deze duurt 22 dagdelen/avonden verspreid over een jaar. Net als bij de basis-opleiding wordt iedere dagdeel theorie behandeld en praktijk beoefend. Capita selecta zijn: geologie, scheikunde, kristallografie, optische kristallografie, morfologie, synthetische edelstenen, insluitsels, eigenschappen en soorten edelstenen, instrumenten.
Indien de opleiding met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt u het Nederlandse diploma voor Edelsteenkundige van het NGL. Deze opleiding kost 1100,- euro.

 

*Individuele opleidingen, privé
Afgestemd op uw specifieke situatie kan een opleiding "op maat" worden samengesteld. Desgevraagd kan dit ook schriftelijk per post of email. Vraag nadere informatie.

*Opfriscursus edelstenen herkennen
Bestemd voor degenen die graag vroeger verworven kennis willen onderhouden. Duur: 2 dagdelen/avonden. Kosten 125,- euro

 

 

 

 

 
Topaas
 http://www.nedgemlab.nl   Tlf 078-6736376    Mobiel 06-2211 5440    Email:  info@nedgemlab.nl
 Opleidingen
 

      

Onderzoek 
Tarieven
Instrumenten
Edelstenen herkennen
Slijpen
Opleidingen
Literatuur, verhalen
Adressen, links
Nederlands
Gemmologisch
Laboratorium