Het NGL biedt u een aantal praktische opleidingen aan:

*Introductie edelstenen
In een drietal dagdelen/avonden leert u de bekendste edelstenen kennen. U beoordeelt met behulp van edelsteenkundige apparatuur enkele edelstenen. U maakt kennis met eigenschappen als lichtbreking, warmtegeleiding en soortelijk gewicht. U ontvangt een brochure met informatie. De introductie kost 150,- euro.

*Basis-opleiding edelsteenkunde, mbo-niveau
Na de introductie kunt u de basis-opleiding edelsteenkunde volgen. Deze opleiding duurt 10 dagdelen/avonden, waarin zowel theorie wordt behandeld als de praktijk wordt beoefend. De opleiding wordt afgesloten met een toets. De basis-opleiding kost 500,- euro.

*Vak-opleiding edelsteenkunde, hbo-niveau
Na de basis-opleiding edelsteenkunde kunt u de vak-opleiding volgen. Deze duurt 22 dagdelen/avonden verspreid over een jaar. Net als bij de basis-opleiding wordt er ieder dagdeel theorie behandeld en praktijk beoefend. Capita selecta zijn: geologie, scheikunde, kristallografie, optische kristallografie, morfologie, synthetische edelstenen, insluitsels, eigenschappen, soorten edelstenen en instrumenten.
Indien de opleiding met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt u het Nederlandse diploma voor Edelsteenkundige van het NGL. Als lesboek wordt "Edelstenen herkennen, handboek voor de edelsteenkundige gebruikt". Ook los verkrijgbaar.Deze opleiding kost 1100,- euro.

 

 

 

Specials

*Individuele opleidingen, privé
Afgestemd op uw specifieke situatie kan een opleiding "op maat" worden samengesteld. Desgevraagd kan dit ook schriftelijk per post of email. Vraag nadere informatie.

harlekijn opaal

 

*Opaal herkennen
Een drie 'daags 'praktikum Opaal herkennen met een
korte syllabus. Bestemd voor hen die zich vooral in
Australische opaal willen verdiepen of als voorbereiding
om opaal te slijpen. Duur: 3 dagdelen. Kosten 150,- euro.

 

*Opfriscursus edelstenen herkennen
Bestemd voor degenen die graag vroeger verworven kennis willen onderhouden. Duur: 2 dagdelen/avonden. Kosten 125,- euro

 

*Orientatie spectrometrie
Bestemd voor gevorderde gemmologen die kennis willen maken met de modernste methoden van onderzoek. Gewerkt wordt met UV-VIS-NIR (Ava2048) en RAMAN (GemLab) apparatuur. Voorbeelden: www. gemspecs. nl
Duur: 1 dagdeel/avond. Kosten 100,- euro.

 
topaas
Topaas, blauw, bestraald....

http://www.nedgemlab.nl Tlf 078-6736376 Mobiel 06-2211 5440 Email: info@nedgemlab.nl

 Opleidingen
 

      

Onderzoek 
Tarieven
Instrumenten
Edelstenen herkennen
Slijpen
Opleidingen
Literatuur, verhalen
Adressen, links
Nederlands
Gemmologisch
Laboratorium