Het NGL biedt u een aantal praktische opleidingen aan:

*Introductie edelstenen
In een drietal dagdelen/avonden leert u de bekendste edelstenen kennen. U beoordeelt met behulp van edelsteenkundige apparatuur enkele edelstenen. U maakt kennis met eigenschappen als lichtbreking, warmtegeleiding en soortelijk gewicht. U ontvangt een brochure met informatie. De introductie kost 150,- euro.

*Inleiding edelsteenkunde
Na de introductie kunt de inleiding edelsteenkunde volgen. Deze opleiding duurt 10 dagdelen/avonden, waarin zowel theorie wordt behandeld als de praktijk wordt beoefend. De opleiding wordt afgesloten met een toets. De inleiding kost 500,- euro.

*Vakopleiding edelsteenkunde
Na de inleiding edelsteenkunde kunt u de vak opleiding volgen. Deze duurt 22 dagdelen/avonden verspreid over een jaar. Net als bij de inleiding wordt iedere avond theorie behandeld en praktijk beoefend. Capita selecta zijn: geologie, scheikunde, kristallografie, optische kristallografie, morfologie, synthetische edelstenen, insluitsels, eigenschappen en soorten edelstenen, instrumenten.
De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Edelsteenkundigen. Indien de opleiding met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt u het Nederlandse diploma voor Edelsteenkundige van het NGvE. Deze opleiding kost 1100,- euro.

*Individuele opleiding
Afgestemd op uw specifieke situatie kan een opleiding "op maat" worden samengesteld. Desgevraagd kan dit ook schriftelijk per post of email. Vraag nadere informatie.

*Opfriscursus edelstenen herkennen
Bestemd voor degenen die graag vroeger verworven kennis willen onderhouden. Duur: 2 dagdelen/avonden. Kosten 125,- euro

 

 
Topaas
 http://www.nedgemlab.nl   Tlf 078-6736376    Mobiel 06-2211 5440    Email:  info@nedgemlab.nl
 Opleidingen
 

      

Onderzoek 
Tarieven
Instrumenten
Edelstenen herkennen
Slijpen
Opleidingen
Literatuur, verhalen
Adressen, links
Nederlands
Gemmologisch
Laboratorium